สรุปยอดห้องอบรม อำเภอลาดบัวหลวง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 22 สิงหาคม 2562 8 7 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 29 สิงหาคม 2562 10 10 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 2 กันยายน 2562 8 7 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 5 กันยายน 2562 9 7 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 12 กันยายน 2562 20 17 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 19 กันยายน 2562 19 19 รายชื่อ