สรุปยอดห้องอบรม อำเภอผักไห่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 8 สิงหาคม 2562 20 15 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 9 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 21 สิงหาคม 2562 20 10 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 22 สิงหาคม 2562 20 15 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 23 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 29 สิงหาคม 2562 20 15 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 30 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ