สรุปยอดห้องอบรม อำเภอผักไห่

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 8 สิงหาคม 2562 20 15 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 9 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 14 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 21 สิงหาคม 2562 20 10 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 22 สิงหาคม 2562 20 15 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 23 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 29 สิงหาคม 2562 20 15 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 30 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ