สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางปะหัน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 9 สิงหาคม 2562 15 8 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 16 สิงหาคม 2562 15 14 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 23 สิงหาคม 2562 15 12 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 6 กันยายน 2562 15 5 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 27 กันยายน 2562 15 4 รายชื่อ