สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางปะอิน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 1 สิงหาคม 2562 20 17 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 9 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ