สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางบาล

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 6 สิงหาคม 2562 20 10 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 8 สิงหาคม 2562 20 14 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 13 สิงหาคม 2562 20 14 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 15 สิงหาคม 2562 20 17 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 19 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 21 สิงหาคม 2562 20 17 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 23 สิงหาคม 2562 20 15 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 27 สิงหาคม 2562 20 17 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 29 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 24 กันยายน 2562 20 10 รายชื่อ