สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางไทร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 6 สิงหาคม 2562 30 2 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 16 สิงหาคม 2562 30 3 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 30 สิงหาคม 2562 30 4 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 18 ตุลาคม 2562 20 3 รายชื่อ