สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนครหลวง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 7 สิงหาคม 2562 15 8 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 21 สิงหาคม 2562 15 12 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 27 สิงหาคม 2562 15 3 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 18 กันยายน 2562 20 9 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 25 กันยายน 2562 20 17 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 2 ตุลาคม 2562 10 1 รายชื่อ