สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่าเรือ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 19 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 28 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 30 สิงหาคม 2562 20 14 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 17 กันยายน 2562 20 18 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 25 กันยายน 2562 20 12 รายชื่อ