สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่าเรือ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 19 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 28 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 30 สิงหาคม 2562 20 14 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 17 กันยายน 2562 20 18 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 25 กันยายน 2562 20 5 รายชื่อ