สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพระนครศรีอยุธยา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 8 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ