สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสามโคก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลเชียงรากใหญ่ 19 กันยายน 2562 50 2 รายชื่อ
2 ศาลาประชาคมหมู่ที่6 ต.บ้านปทุม 18 กันยายน 2562 50 9 รายชื่อ
3 ศาลาประชาคมหมู่ที่6 ต.บ้านปทุม 24 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 5 กันยายน 2562 20 3 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 18 กันยายน 2562 20 2 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก 20 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ