สรุปยอดห้องอบรม อำเภอลำลูกกา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 8 สิงหาคม 2562 25 8 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 12 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ