สรุปยอดห้องอบรม อำเภอลำลูกกา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 8 สิงหาคม 2562 25 8 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 12 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 25 กันยายน 2562 40 36 รายชื่อ