สรุปยอดห้องอบรม อำเภอลาดหลุมแก้ว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว 17 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว 25 กันยายน 2562 42 42 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว 9 ตุลาคม 2562 40 3 รายชื่อ