สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองเสือ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 6 สิงหาคม 2562 80 75 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 7 สิงหาคม 2562 80 67 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 8 สิงหาคม 2562 80 10 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 13 สิงหาคม 2562 0 3 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 15 สิงหาคม 2562 60 6 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 19 สิงหาคม 2562 50 19 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 26 สิงหาคม 2562 80 72 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 27 สิงหาคม 2562 100 83 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 28 สิงหาคม 2562 100 99 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 29 สิงหาคม 2562 60 60 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 30 สิงหาคม 2562 60 40 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 16 กันยายน 2562 50 9 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 17 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 19 กันยายน 2562 50 3 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 20 กันยายน 2562 150 63 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 23 กันยายน 2562 50 6 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 24 กันยายน 2562 50 27 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 25 กันยายน 2562 50 22 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 26 กันยายน 2562 50 42 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 27 กันยายน 2562 50 6 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 30 กันยายน 2562 30 19 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ 1 ตุลาคม 2562 0 1 รายชื่อ