สรุปยอดห้องอบรม อำเภอธัญบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 22 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 9 กันยายน 2562 24 22 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 10 กันยายน 2562 20 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 16 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 17 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 18 กันยายน 2562 25 1 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 23 กันยายน 2562 20 18 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 24 กันยายน 2562 25 4 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 26 กันยายน 2562 20 1 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 27 กันยายน 2562 20 5 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 3 ตุลาคม 2562 0 1 รายชื่อ