สรุปยอดห้องอบรม อำเภอคลองหลวง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 13 กันยายน 2562 50 38 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 14 กันยายน 2562 50 46 รายชื่อ