สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองปทุมธานี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี 18 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี 26 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ