สรุปยอดห้องอบรม อำเภอไทรน้อย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการกำนันต.หนองเพรางาย 10 กันยายน 2562 51 51 รายชื่อ
2 ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย 13 กันยายน 2562 33 33 รายชื่อ