สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางใหญ่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศพก.บางใหญ่ 13 กันยายน 2562 30 15 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 11 กันยายน 2562 50 27 รายชื่อ