สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางกรวย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 1 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 6 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 8 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 13 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 15 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 20 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
7. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 22 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
8. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 27 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
9. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 29 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
10. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 2 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
11. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 3 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
12. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 5 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
13. วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ 9 กันยายน 2562 70 50 รายชื่อ
14. วัดบางขนุน 10 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
15. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 10 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
16. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ม. 4 ต.ศาลากลาง 11 กันยายน 2562 40 29 รายชื่อ
17. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 12 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
18. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 19 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
19. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 24 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
20. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 26 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
21. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 1 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
22. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 3 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
23. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 8 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
24. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 10 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
25. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 15 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
26. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย 17 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ