สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางกรวย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 วัดบางขนุน 10 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ
2 วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ 9 กันยายน 2562 70 49 รายชื่อ
3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ม. 4 ต.ศาลากลาง 11 กันยายน 2562 40 23 รายชื่อ