สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางกรวย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 วัดบางขนุน 10 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ
2 วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ 9 กันยายน 2562 70 49 รายชื่อ
3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ม. 4 ต.ศาลากลาง 11 กันยายน 2562 40 23 รายชื่อ