สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางเสาธง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลศีรษะจรเข้น้อย หมู่ที่ 5 ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 24 กันยายน 2562 35 30 รายชื่อ
2 ที่ทำการกำนันหมู่ที่ 3 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 23 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
3 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 25 กันยายน 2562 35 30 รายชื่อ
4 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลบางเสาธง 18 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
5 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน บ้านเลขที่ 32/1 หมู่ที่ 10 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 19 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ