สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองสมุทรปราการ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการกำนันตำบลบางโปรง 19 กันยายน 2562 20 10 รายชื่อ
2 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านม.6 ต.แพรกษาใหม่ 18 กันยายน 2562 20 14 รายชื่อ
3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ 16 กันยายน 2562 20 15 รายชื่อ
4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 17 กันยายน 2562 20 12 รายชื่อ