สรุปยอดห้องอบรม เขตทวีวัฒนา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล 17 สิงหาคม 2562 100 83 รายชื่อ
2. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล 24 สิงหาคม 2562 100 67 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรพื้นที่ 4 12 กันยายน 2562 20 11 รายชื่อ