สรุปยอดห้องอบรม เขตทวีวัฒนา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 4 12 กันยายน 2562 20 11 รายชื่อ
2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล 17 สิงหาคม 2562 100 83 รายชื่อ
3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล 24 สิงหาคม 2562 100 67 รายชื่อ