สรุปยอดห้องอบรม เขตตลิ่งชัน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน 6 สิงหาคม 2562 30 10 รายชื่อ
2 ศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน 23 สิงหาคม 2562 20 6 รายชื่อ
3 ศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน 9 กันยายน 2562 20 3 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 14 สิงหาคม 2562 30 12 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 18 สิงหาคม 2562 130 114 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 22 สิงหาคม 2562 90 45 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 23 สิงหาคม 2562 40 21 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 9 กันยายน 2562 30 2 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 18 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 19 กันยายน 2562 20 9 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 23 กันยายน 2562 10 2 รายชื่อ