สรุปยอดห้องอบรม เขตลาดกระบัง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2 5 สิงหาคม 2562 20 8 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2 7 สิงหาคม 2562 20 5 รายชื่อ