สรุปยอดห้องอบรม เขตลาดกระบัง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2 5 สิงหาคม 2562 20 8 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2 7 สิงหาคม 2562 20 5 รายชื่อ