สรุปยอดห้องอบรม เขตมีนบุรี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 14 สิงหาคม 2562 20 9 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 19 สิงหาคม 2562 0 14 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 17 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 18 กันยายน 2562 40 31 รายชื่อ