สรุปยอดห้องอบรม เขตมีนบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 14 สิงหาคม 2562 20 9 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 17 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 18 กันยายน 2562 40 26 รายชื่อ