สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดยะลา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

12,498

1,770

0

67

1,837

1,837

0

65

0

1,772

เมืองยะลา 3,386 363 0 1 364 364 0 0 0 364
เบตง 1,840 295 0 7 302 302 0 33 0 269
บันนังสตา 765 185 0 2 187 187 0 0 0 187
ธารโต 954 26 0 28 54 54 0 27 0 27
ยะหา 405 133 0 18 151 151 0 0 0 151
รามัน 2,760 357 0 1 358 358 0 1 0 357
กาบัง 1,030 125 0 10 135 135 0 4 0 131
กรงปินัง 1,358 286 0 0 286 286 0 0 0 286