สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดปัตตานี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

7,176

1,872

0

79

1,951

1,951

0

48

11

1,892

เมืองปัตตานี 286 217 0 24 241 241 0 17 0 224
โคกโพธิ์ 388 180 0 1 181 181 0 7 0 174
หนองจิก 205 184 0 0 184 184 0 0 0 184
ปะนาเระ 635 310 0 1 311 311 0 0 0 311
มายอ 252 128 0 8 136 136 0 0 0 136
ทุ่งยางแดง 580 77 0 5 82 82 0 6 0 76
สายบุรี 545 232 0 0 232 232 0 5 8 219
ไม้แก่น 2,560 0 0 8 8 8 0 0 1 7
ยะหริ่ง 1,120 291 0 14 305 305 0 4 0 301
ยะรัง 160 118 0 0 118 118 0 4 0 114
กะพ้อ 270 84 0 0 84 84 0 2 1 81
แม่ลาน 175 51 0 18 69 69 0 3 1 65