สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดพัทลุง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

22,067

3,373

2

65

3,440

3,440

0

364

23

3,053

เมืองพัทลุง 1,805 413 0 26 439 439 0 25 1 413
กงหรา 1,210 265 0 0 265 265 0 0 0 265
เขาชัยสน 2,467 357 0 3 360 360 0 0 0 360
ตะโหมด 2,135 167 0 1 168 168 0 6 0 162
ควนขนุน 3,670 579 0 7 586 586 0 282 22 282
ปากพะยูน 2,670 350 0 4 354 354 0 0 0 354
ศรีบรรพต 500 200 1 0 201 201 0 1 0 200
ป่าบอน 3,010 285 0 24 309 309 0 40 0 269
บางแก้ว 1,440 186 0 0 186 186 0 2 0 184
ป่าพะยอม 1,685 377 1 0 378 378 0 8 0 370
ศรีนครินทร์ 1,475 194 0 0 194 194 0 0 0 194