สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดตรัง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

31,007

3,518

39

219

3,776

3,776

0

420

1

3,355

เมืองตรัง 4,086 518 0 5 523 523 0 37 0 486
กันตัง 3,140 510 0 4 514 514 0 44 0 470
ย่านตาขาว 2,925 229 1 179 409 409 0 10 0 399
ปะเหลียน 2,305 170 1 0 171 171 0 0 0 171
สิเกา 3,135 209 7 0 216 216 0 16 0 200
ห้วยยอด 4,802 665 2 5 672 672 0 93 0 579
วังวิเศษ 4,489 605 8 13 626 626 0 146 1 479
นาโยง 2,985 212 0 4 216 216 0 50 0 166
รัษฎา 1,970 209 0 3 212 212 0 16 0 196
หาดสำราญ 1,170 191 20 6 217 217 0 8 0 209