สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดตรัง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

31,122

3,519

39

222

3,780

3,780

0

421

1

3,358

เมืองตรัง 4,086 518 0 5 523 523 0 37 0 486
กันตัง 3,140 510 0 4 514 514 0 44 0 470
ย่านตาขาว 2,925 229 1 179 409 409 0 10 0 399
ปะเหลียน 2,305 170 1 0 171 171 0 0 0 171
สิเกา 3,135 209 7 0 216 216 0 16 0 200
ห้วยยอด 4,802 665 2 5 672 672 0 93 0 579
วังวิเศษ 4,584 605 8 16 629 629 0 146 1 482
นาโยง 3,005 213 0 4 217 217 0 51 0 166
รัษฎา 1,970 209 0 3 212 212 0 16 0 196
หาดสำราญ 1,170 191 20 6 217 217 0 8 0 209