สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดสตูล

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

20,264

2,165

13

208

2,386

2,386

0

671

3

1,712

เมืองสตูล 1,020 294 1 38 333 333 0 47 1 285
ควนโดน 894 304 0 19 323 323 0 56 0 267
ควนกาหลง 3,410 313 8 3 324 324 0 26 0 298
ท่าแพ 3,275 389 2 65 456 456 0 149 2 305
ละงู 3,560 482 0 8 490 490 0 235 0 255
ทุ่งหว้า 1,945 43 1 59 103 103 0 10 0 93
มะนัง 6,160 340 1 16 357 357 0 148 0 209