สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดสงขลา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

19,917

2,761

60

142

2,963

2,963

0

697

7

2,259

เมืองสงขลา 740 23 2 2 27 27 0 4 1 22
สทิงพระ 171 121 1 0 122 122 0 121 0 1
จะนะ 411 182 0 4 186 186 0 0 0 186
นาทวี 1,350 286 1 5 292 292 0 41 0 251
เทพา 635 152 1 2 155 155 0 33 0 122
สะบ้าย้อย 1,097 146 0 0 146 146 0 0 0 146
ระโนด 3,955 558 2 32 592 592 0 171 0 421
กระแสสินธุ์ 885 153 0 0 153 153 0 16 0 137
รัตภูมิ 1,470 27 0 19 46 46 0 8 0 38
สะเดา 3,245 6 53 7 66 66 0 9 0 57
หาดใหญ่ 2,480 232 0 0 232 232 0 115 2 115
นาหม่อม 290 67 0 45 112 112 0 53 1 58
ควนเนียง 1,330 168 0 22 190 190 0 22 1 167
บางกล่ำ 425 163 0 2 165 165 0 68 0 97
สิงหนคร 563 311 0 0 311 311 0 34 2 275
คลองหอยโข่ง 870 166 0 2 168 168 0 2 0 166