สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดชุมพร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

41,433

11,539

43

1,360

12,942

12,942

0

2,317

15

10,610

เมืองชุมพร 5,786 1,482 10 129 1,621 1,621 0 437 6 1,178
ท่าแซะ 14,604 3,167 4 139 3,310 3,310 0 882 0 2,428
ปะทิว 2,274 1,039 7 130 1,176 1,176 0 47 1 1,128
หลังสวน 7,375 1,251 3 235 1,489 1,489 0 14 2 1,473
ละแม 1,647 1,251 11 146 1,408 1,408 0 211 0 1,197
พะโต๊ะ 3,715 846 3 236 1,085 1,085 0 117 0 968
สวี 3,867 1,628 2 91 1,721 1,721 0 488 1 1,232
ทุ่งตะโก 2,165 875 3 254 1,132 1,132 0 121 5 1,006