สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดชุมพร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

38,704

11,214

43

1,335

12,592

12,592

512

2,396

15

9,669

เมืองชุมพร 5,426 1,482 10 124 1,616 1,616 0 436 6 1,174
ท่าแซะ 14,244 3,167 4 139 3,310 3,310 428 661 0 2,221
ปะทิว 2,260 1,039 7 126 1,172 1,172 0 48 1 1,123
หลังสวน 5,585 972 3 224 1,199 1,199 6 228 2 963
ละแม 1,592 1,248 11 142 1,401 1,401 0 212 0 1,189
พะโต๊ะ 3,715 846 3 236 1,085 1,085 0 117 0 968
สวี 3,717 1,585 2 90 1,677 1,677 26 624 1 1,026
ทุ่งตะโก 2,165 875 3 254 1,132 1,132 0 121 5 1,006