สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดระนอง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

6,492

2,585

5

273

2,863

2,863

199

273

3

2,388

เมืองระนอง 740 378 4 8 390 390 0 25 0 365
ละอุ่น 1,350 486 0 0 486 486 0 35 0 451
กะเปอร์ 2,825 370 0 239 609 609 0 93 0 516
กระบุรี 1,125 992 1 4 997 997 199 120 3 675
สุขสำราญ 452 359 0 22 381 381 0 0 0 381