สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

57,180

15,799

66

6,855

22,720

22,720

0

1,899

9

20,812

เมืองสุราษฎร์ธานี 1,333 884 1 289 1,174 1,174 0 10 0 1,164
กาญจนดิษฐ์ 2,407 1,596 5 241 1,842 1,842 0 175 1 1,666
ดอนสัก 1,490 915 0 364 1,279 1,279 0 0 0 1,279
เกาะสมุย 100 53 0 3 56 56 0 0 0 56
เกาะพะงัน 71 42 0 0 42 42 0 0 0 42
ไชยา 3,186 1,228 2 749 1,979 1,979 0 236 0 1,743
ท่าชนะ 7,375 1,962 0 124 2,086 2,086 0 317 3 1,766
คีรีรัฐนิคม 4,280 651 1 497 1,149 1,149 0 58 0 1,091
บ้านตาขุน 520 128 0 209 337 337 0 19 1 317
พนม 5,050 963 2 656 1,621 1,621 0 244 0 1,377
ท่าฉาง 3,732 751 4 753 1,508 1,508 0 108 0 1,400
บ้านนาสาร 4,801 823 29 488 1,340 1,340 0 151 1 1,188
บ้านนาเดิม 1,165 270 1 248 519 519 0 25 0 494
เคียนซา 2,962 608 7 655 1,270 1,270 0 40 0 1,230
เวียงสระ 1,905 624 3 82 709 709 0 104 0 605
พระแสง 2,255 1,214 4 212 1,430 1,430 0 173 0 1,257
พุนพิน 10,237 2,164 4 792 2,960 2,960 0 98 1 2,861
ชัยบุรี 1,986 503 3 349 855 855 0 45 1 809
วิภาวดี 2,325 420 0 144 564 564 0 96 1 467