สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

56,380

15,678

66

6,806

22,550

22,550

170

1,824

9

20,547

เมืองสุราษฎร์ธานี 1,323 879 1 287 1,167 1,167 65 1 0 1,101
กาญจนดิษฐ์ 2,232 1,509 5 241 1,755 1,755 70 141 1 1,543
ดอนสัก 1,470 915 0 351 1,266 1,266 0 0 0 1,266
เกาะสมุย 100 53 0 3 56 56 0 0 0 56
เกาะพะงัน 71 42 0 0 42 42 0 0 0 42
ไชยา 3,076 1,228 2 741 1,971 1,971 18 235 0 1,718
ท่าชนะ 7,375 1,962 0 124 2,086 2,086 0 318 3 1,765
คีรีรัฐนิคม 4,280 651 1 497 1,149 1,149 1 59 0 1,089
บ้านตาขุน 520 128 0 209 337 337 0 19 1 317
พนม 5,050 963 2 655 1,620 1,620 9 247 0 1,364
ท่าฉาง 3,702 750 4 749 1,503 1,503 0 107 0 1,396
บ้านนาสาร 4,396 823 29 474 1,326 1,326 0 151 1 1,174
บ้านนาเดิม 1,160 270 1 247 518 518 0 24 0 494
เคียนซา 2,962 608 7 655 1,270 1,270 0 40 0 1,230
เวียงสระ 1,905 598 3 82 683 683 3 75 0 605
พระแสง 2,255 1,214 4 212 1,430 1,430 0 173 0 1,257
พุนพิน 10,192 2,164 4 786 2,954 2,954 0 98 1 2,855
ชัยบุรี 1,986 503 3 349 855 855 0 46 1 808
วิภาวดี 2,325 420 0 144 564 564 0 96 1 467