สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดภูเก็ต

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

1,514

159

2

8

169

169

0

36

1

132

เมืองภูเก็ต 375 34 1 0 35 35 0 13 0 22
กะทู้ 485 28 1 3 32 32 0 17 1 14
ถลาง 654 97 0 5 102 102 0 6 0 96