สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดภูเก็ต

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

1,494

156

2

8

166

166

0

36

1

129

เมืองภูเก็ต 375 34 1 0 35 35 0 13 0 22
กะทู้ 485 28 1 3 32 32 0 17 1 14
ถลาง 634 94 0 5 99 99 0 6 0 93