สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดพังงา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

8,636

1,590

3

391

1,984

1,984

0

309

7

1,668

เมืองพังงา 1,225 36 0 83 119 119 0 46 0 73
เกาะยาว 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กะปง 787 255 0 48 303 303 0 82 1 220
ตะกั่วทุ่ง 1,599 181 0 26 207 207 0 34 0 173
ตะกั่วป่า 955 202 0 27 229 229 0 27 0 202
คุระบุรี 1,050 203 2 29 234 234 0 1 4 229
ทับปุด 1,245 389 0 40 429 429 0 47 0 382
ท้ายเหมือง 1,505 324 1 138 463 463 0 72 2 389