สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดพังงา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

8,561

1,575

3

386

1,964

1,964

0

303

7

1,654

เมืองพังงา 1,225 36 0 83 119 119 0 46 0 73
เกาะยาว 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กะปง 787 255 0 48 303 303 0 82 1 220
ตะกั่วทุ่ง 1,599 181 0 23 204 204 0 34 0 170
ตะกั่วป่า 955 202 0 27 229 229 0 27 0 202
คุระบุรี 1,045 203 2 28 233 233 0 1 4 228
ทับปุด 1,245 389 0 40 429 429 0 47 0 382
ท้ายเหมือง 1,445 309 1 137 447 447 0 66 2 379