สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดกระบี่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

44,391

1,723

6

1,044

2,773

2,773

2

501

6

2,264

เมืองกระบี่ 4,560 18 3 171 192 192 0 11 2 179
เขาพนม 4,300 712 0 217 929 929 0 219 2 708
เกาะลันตา 990 170 0 10 180 180 0 4 0 176
คลองท่อม 6,992 23 1 30 54 54 2 11 0 41
อ่าวลึก 9,700 62 0 237 299 299 0 69 0 230
ปลายพระยา 7,210 186 2 233 421 421 0 78 2 341
ลำทับ 5,064 348 0 89 437 437 0 1 0 436
เหนือคลอง 5,565 204 0 57 261 261 0 108 0 153