สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดกระบี่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

44,701

1,723

6

1,108

2,837

2,837

0

514

5

2,318

เมืองกระบี่ 4,800 18 3 198 219 219 0 14 1 204
เขาพนม 4,370 712 0 253 965 965 0 227 2 736
เกาะลันตา 990 170 0 10 180 180 0 4 0 176
คลองท่อม 6,992 23 1 30 54 54 0 13 0 41
อ่าวลึก 9,700 62 0 238 300 300 0 69 0 231
ปลายพระยา 7,210 186 2 233 421 421 0 78 2 341
ลำทับ 5,064 348 0 89 437 437 0 1 0 436
เหนือคลอง 5,565 204 0 57 261 261 0 108 0 153