สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดกระบี่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

44,791

1,723

6

1,109

2,838

2,838

0

514

5

2,319

เมืองกระบี่ 4,800 18 3 198 219 219 0 14 1 204
เขาพนม 4,370 712 0 253 965 965 0 227 2 736
เกาะลันตา 1,050 170 0 10 180 180 0 4 0 176
คลองท่อม 6,992 23 1 30 54 54 0 13 0 41
อ่าวลึก 9,700 62 0 238 300 300 0 69 0 231
ปลายพระยา 7,210 186 2 233 421 421 0 78 2 341
ลำทับ 5,094 348 0 90 438 438 0 1 0 437
เหนือคลอง 5,565 204 0 57 261 261 0 108 0 153