สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

นครศรีธรรมราช

20,741

429

1,606

397

1,038

1,028

10

171

เมืองนครศรีธรรมราช 620 31 175 128 40 40 0 7
พรหมคีรี 5,400 59 14 8 6 6 0 0
ลานสกา 20 2 0 0 0 0 0 0
ฉวาง 2,200 44 56 26 29 29 0 1
พิปูน 200 7 37 11 18 17 1 8
เชียรใหญ่ 305 14 97 14 77 77 0 6
ชะอวด 920 17 36 0 29 28 1 7
ท่าศาลา 2,340 22 12 12 0 0 0 0
ทุ่งสง 92 15 1 1 0 0 0 0
นาบอน 595 8 41 16 20 20 0 5
ทุ่งใหญ่ 1,390 33 172 13 128 128 0 31
ปากพนัง 375 4 0 0 0 0 0 0
ร่อนพิบูลย์ 310 14 47 0 44 43 1 3
สิชล 514 23 219 1 184 184 0 34
ขนอม 590 29 40 1 39 39 0 0
หัวไทร 590 16 293 84 186 185 1 23
บางขัน 720 14 115 24 91 91 0 0
ถ้ำพรรณรา 200 10 0 0 0 0 0 0
จุฬาภรณ์ 90 4 20 0 20 20 0 0
พระพรหม 100 5 47 6 29 29 0 12
นบพิตำ 350 17 0 0 0 0 0 0
ช้างกลาง 2,260 24 180 52 94 88 6 34
เฉลิมพระเกียรติ 560 17 4 0 4 4 0 0