สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

21,263

981

19

6,753

7,753

7,753

0

625

9

7,119

เมืองประจวบคีรีขันธ์ 1,690 354 6 754 1,114 1,114 0 24 0 1,090
กุยบุรี 3,375 1 3 1,494 1,498 1,498 0 175 0 1,323
ทับสะแก 1,655 213 1 459 673 673 0 75 0 598
บางสะพาน 4,417 113 5 1,279 1,397 1,397 0 18 0 1,379
บางสะพานน้อย 3,383 10 1 853 864 864 0 181 2 681
ปราณบุรี 2,690 7 3 721 731 731 0 61 3 667
หัวหิน 2,052 76 0 813 889 889 0 72 4 813
สามร้อยยอด 2,001 207 0 380 587 587 0 19 0 568