สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

21,361

981

19

6,772

7,772

7,772

0

613

9

7,150

เมืองประจวบคีรีขันธ์ 1,710 354 6 755 1,115 1,115 0 24 0 1,091
กุยบุรี 3,375 1 3 1,494 1,498 1,498 0 175 0 1,323
ทับสะแก 1,726 213 1 472 686 686 0 63 0 623
บางสะพาน 4,418 113 5 1,280 1,398 1,398 0 18 0 1,380
บางสะพานน้อย 3,383 10 1 853 864 864 0 181 2 681
ปราณบุรี 2,690 7 3 721 731 731 0 61 3 667
หัวหิน 2,058 76 0 817 893 893 0 72 4 817
สามร้อยยอด 2,001 207 0 380 587 587 0 19 0 568