สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดเพชรบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

4,745

1,265

2

597

1,864

1,864

110

93

1

1,660

เมืองเพชรบุรี 140 30 0 5 35 35 3 3 0 29
เขาย้อย 521 155 0 1 156 156 0 1 0 155
หนองหญ้าปล้อง 419 349 0 34 383 383 0 18 0 365
ชะอำ 920 71 0 122 193 193 0 16 0 177
ท่ายาง 728 221 0 206 427 427 39 2 1 385
บ้านลาด 581 181 2 0 183 183 0 16 0 167
บ้านแหลม 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แก่งกระจาน 1,128 258 0 241 499 499 18 36 0 445