สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดเพชรบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

4,792

1,269

2

621

1,892

1,892

0

126

1

1,765

เมืองเพชรบุรี 140 30 0 5 35 35 0 6 0 29
เขาย้อย 521 155 0 1 156 156 0 1 0 155
หนองหญ้าปล้อง 419 349 0 34 383 383 0 18 0 365
ชะอำ 955 75 0 125 200 200 0 16 0 184
ท่ายาง 728 221 0 209 430 430 0 33 1 396
บ้านลาด 581 181 2 0 183 183 0 16 0 167
บ้านแหลม 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แก่งกระจาน 1,128 258 0 247 505 505 0 36 0 469