สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดสมุทรสงคราม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

10,096

722

4

1,573

2,299

2,299

0

92

0

2,207

เมืองสมุทรสงคราม 1,900 359 2 101 462 462 0 3 0 459
บางคนที 5,725 198 1 889 1,088 1,088 0 73 0 1,015
อัมพวา 2,471 165 1 583 749 749 0 16 0 733