สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดสมุทรสงคราม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

10,097

722

4

1,574

2,300

2,300

0

93

0

2,207

เมืองสมุทรสงคราม 1,900 359 2 101 462 462 0 3 0 459
บางคนที 5,726 198 1 890 1,089 1,089 0 74 0 1,015
อัมพวา 2,471 165 1 583 749 749 0 16 0 733