สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดสมุทรสงคราม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

10,000

722

4

1,557

2,283

2,283

20

92

0

2,171

เมืองสมุทรสงคราม 1,860 359 2 98 459 459 20 3 0 436
บางคนที 5,675 198 1 880 1,079 1,079 0 73 0 1,006
อัมพวา 2,465 165 1 579 745 745 0 16 0 729