สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดสมุทรสงคราม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

10,095

722

4

1,572

2,298

2,298

0

92

0

2,206

เมืองสมุทรสงคราม 1,900 359 2 101 462 462 0 3 0 459
บางคนที 5,725 198 1 889 1,088 1,088 0 73 0 1,015
อัมพวา 2,470 165 1 582 748 748 0 16 0 732