สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดสมุทรสงคราม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

10,098

722

4

1,575

2,301

2,301

0

93

0

2,208

เมืองสมุทรสงคราม 1,900 359 2 101 462 462 0 3 0 459
บางคนที 5,727 198 1 891 1,090 1,090 0 74 0 1,016
อัมพวา 2,471 165 1 583 749 749 0 16 0 733