สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดสมุทรสาคร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

14,975

1,040

6

1,291

2,337

2,337

213

139

2

1,983

เมืองสมุทรสาคร 1,065 90 1 232 323 323 0 19 0 304
กระทุ่มแบน 3,850 100 4 452 556 556 0 13 0 543
บ้านแพ้ว 10,090 850 1 625 1,476 1,476 140 127 3 1,206