สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดสมุทรสาคร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

15,165

1,040

6

1,317

2,363

2,363

0

288

3

2,072

เมืองสมุทรสาคร 1,080 90 1 233 324 324 0 19 0 305
กระทุ่มแบน 3,900 100 4 456 560 560 0 16 0 544
บ้านแพ้ว 10,185 850 1 628 1,479 1,479 0 253 3 1,223