สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดสมุทรสาคร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

15,160

1,040

6

1,316

2,362

2,362

0

288

3

2,071

เมืองสมุทรสาคร 1,075 90 1 232 323 323 0 19 0 304
กระทุ่มแบน 3,900 100 4 456 560 560 0 16 0 544
บ้านแพ้ว 10,185 850 1 628 1,479 1,479 0 253 3 1,223