สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดนครปฐม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

7,565

2,043

3

1,880

3,926

3,926

0

257

0

3,669

เมืองนครปฐม 720 300 0 32 332 332 0 2 0 330
กำแพงแสน 466 327 0 30 357 357 0 2 0 355
นครชัยศรี 907 271 1 300 572 572 0 32 0 540
ดอนตูม 197 97 0 0 97 97 0 0 0 97
บางเลน 842 220 0 27 247 247 0 47 0 200
สามพราน 3,878 782 2 1,489 2,273 2,273 0 174 0 2,099
พุทธมณฑล 555 46 0 2 48 48 0 0 0 48