สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดนครปฐม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

7,553

2,043

3

1,869

3,915

3,915

0

257

0

3,658

เมืองนครปฐม 720 300 0 32 332 332 0 2 0 330
กำแพงแสน 466 327 0 30 357 357 0 2 0 355
นครชัยศรี 897 271 1 290 562 562 0 32 0 530
ดอนตูม 197 97 0 0 97 97 0 0 0 97
บางเลน 842 220 0 27 247 247 0 47 0 200
สามพราน 3,876 782 2 1,488 2,272 2,272 0 174 0 2,098
พุทธมณฑล 555 46 0 2 48 48 0 0 0 48