สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดกาญจนบุรี

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

กาญจนบุรี

24,843

425

2,733

742

1,862

1,845

6

140

เมืองกาญจนบุรี 2,308 40 464 0 464 463 1 0
ไทรโยค 1,452 39 375 24 351 351 0 0
บ่อพลอย 1,447 66 0 0 0 0 0 0
ศรีสวัสดิ์ 240 8 0 0 0 0 0 0
ท่ามะกา 11,380 46 125 0 125 123 0 2
ท่าม่วง 62 3 25 0 24 24 0 1
ทองผาภูมิ 1,485 40 190 0 190 184 5 1
สังขละบุรี 400 10 4 0 3 3 0 1
พนมทวน 1,670 47 9 0 9 9 0 0
เลาขวัญ 683 11 662 388 282 274 0 0
ด่านมะขามเตี้ย 1,600 62 573 330 201 201 0 42
หนองปรือ 1,606 31 303 0 211 211 0 92
ห้วยกระเจา 510 22 3 0 2 2 0 1