สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดกาญจนบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

39,788

1,119

9

7,862

8,990

8,990

206

660

20

8,104

เมืองกาญจนบุรี 4,433 0 1 790 791 791 0 3 2 786
ไทรโยค 2,117 21 0 992 1,013 1,013 0 8 0 1,005
บ่อพลอย 2,197 0 0 331 331 331 0 2 0 329
ศรีสวัสดิ์ 844 0 0 461 461 461 0 19 0 442
ท่ามะกา 11,340 0 0 211 211 211 1 2 1 207
ท่าม่วง 754 83 1 160 244 244 0 18 0 226
ทองผาภูมิ 3,875 0 1 293 294 294 0 8 5 281
สังขละบุรี 770 0 0 102 102 102 0 0 10 92
พนมทวน 1,990 0 1 53 54 54 0 0 0 54
เลาขวัญ 4,607 0 3 3,732 3,735 3,735 102 431 0 3,202
ด่านมะขามเตี้ย 1,850 584 0 359 943 943 0 139 0 804
หนองปรือ 3,853 431 2 244 677 677 0 61 1 615
ห้วยกระเจา 1,190 0 0 136 136 136 23 50 1 62