สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดราชบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

26,688

2,131

0

1,747

3,878

3,878

0

366

0

3,512

เมืองราชบุรี 1,680 208 0 15 223 223 0 10 0 213
จอมบึง 2,440 182 0 134 316 316 0 3 0 313
สวนผึ้ง 2,870 65 0 243 308 308 0 15 0 293
ดำเนินสะดวก 9,250 920 0 220 1,140 1,140 0 212 0 928
บ้านโป่ง 2,091 36 0 110 146 146 0 15 0 131
บางแพ 705 47 0 65 112 112 0 3 0 109
โพธาราม 2,370 214 0 355 569 569 0 10 0 559
ปากท่อ 2,353 131 0 386 517 517 0 73 0 444
วัดเพลง 479 54 0 80 134 134 0 0 0 134
บ้านคา 2,130 274 0 139 413 413 0 25 0 388