สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดเพชรบูรณ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

46,615

10,314

10

7,494

17,818

17,818

416

1,269

185

15,948

เมืองเพชรบูรณ์ 2,736 1,639 0 65 1,704 1,704 0 87 0 1,617
ชนแดน 15,550 1,120 0 266 1,386 1,386 250 4 133 999
หล่มสัก 3,000 745 0 708 1,453 1,453 32 107 47 1,267
หล่มเก่า 7,563 1,200 1 2,500 3,701 3,701 0 96 3 3,602
วิเชียรบุรี 4,270 1,772 4 1,095 2,871 2,871 2 380 1 2,488
ศรีเทพ 2,824 920 0 1,178 2,098 2,098 54 203 0 1,841
หนองไผ่ 7,320 1,303 5 828 2,136 2,136 0 290 0 1,846
บึงสามพัน 920 749 0 19 768 768 0 1 0 767
วังโป่ง 1,832 654 1 826 1,481 1,481 36 141 0 1,304
เขาค้อ 600 212 0 12 224 224 0 1 1 222