สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดเพชรบูรณ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

48,335

10,314

11

7,545

17,870

17,870

0

1,578

185

16,107

เมืองเพชรบูรณ์ 2,736 1,639 0 65 1,704 1,704 0 87 0 1,617
ชนแดน 15,550 1,120 0 278 1,398 1,398 0 266 133 999
หล่มสัก 4,300 745 0 709 1,454 1,454 0 113 47 1,294
หล่มเก่า 7,563 1,200 1 2,500 3,701 3,701 0 96 3 3,602
วิเชียรบุรี 4,270 1,772 4 1,097 2,873 2,873 0 380 1 2,492
ศรีเทพ 2,824 920 0 1,178 2,098 2,098 0 212 0 1,886
หนองไผ่ 7,600 1,303 5 848 2,156 2,156 0 288 0 1,868
บึงสามพัน 920 749 0 19 768 768 0 1 0 767
วังโป่ง 1,972 654 1 839 1,494 1,494 0 134 0 1,360
เขาค้อ 600 212 0 12 224 224 0 1 1 222