สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดพิจิตร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

10,555

2,926

127

1,063

4,116

4,116

61

316

0

3,739

เมืองพิจิตร 1,102 220 0 6 226 226 0 29 0 197
วังทรายพูน 150 120 0 0 120 120 0 0 0 120
โพธิ์ประทับช้าง 1,862 234 0 168 402 402 17 57 0 328
ตะพานหิน 2,351 399 89 18 506 506 0 1 0 505
บางมูลนาก 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50
โพทะเล 655 320 0 78 398 398 0 38 0 360
สามง่าม 675 441 0 40 481 481 12 115 0 354
ทับคล้อ 885 120 5 14 139 139 0 21 0 118
สากเหล็ก 970 554 0 32 586 586 12 15 0 559
บึงนาราง 1,280 291 2 663 956 956 0 25 0 931
ดงเจริญ 295 92 31 40 163 163 6 15 0 142
วชิรบารมี 280 85 0 4 89 89 14 0 0 75