สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดพิจิตร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

10,895

2,966

128

1,151

4,245

4,245

0

245

0

4,000

เมืองพิจิตร 1,102 220 0 6 226 226 0 29 0 197
วังทรายพูน 150 120 0 0 120 120 0 0 0 120
โพธิ์ประทับช้าง 1,882 234 0 172 406 406 0 73 0 333
ตะพานหิน 2,351 399 90 101 590 590 0 1 0 589
บางมูลนาก 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50
โพทะเล 655 320 0 78 398 398 0 38 0 360
สามง่าม 915 481 0 41 522 522 0 21 0 501
ทับคล้อ 885 120 5 14 139 139 0 21 0 118
สากเหล็ก 1,050 554 0 32 586 586 0 5 0 581
บึงนาราง 1,280 291 2 663 956 956 0 25 0 931
ดงเจริญ 295 92 31 40 163 163 0 18 0 145
วชิรบารมี 280 85 0 4 89 89 0 14 0 75