สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดพิษณุโลก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

37,465

4,422

66

10,396

14,884

14,884

44

1,203

87

13,550

เมืองพิษณุโลก 1,193 548 16 198 762 762 0 177 0 585
นครไทย 4,609 0 1 2,631 2,632 2,632 0 290 26 2,316
ชาติตระการ 10,930 366 11 2,251 2,628 2,628 0 331 9 2,288
บางระกำ 1,680 0 1 1,366 1,367 1,367 0 106 1 1,260
บางกระทุ่ม 690 0 0 197 197 197 0 5 0 192
พรหมพิราม 2,810 0 35 560 595 595 0 53 0 542
วัดโบสถ์ 2,041 1,262 0 708 1,970 1,970 0 58 2 1,910
วังทอง 6,115 1,503 0 750 2,253 2,253 0 76 4 2,173
เนินมะปราง 7,397 743 2 1,735 2,480 2,480 0 151 45 2,284