สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดพิษณุโลก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

37,435

4,422

66

10,398

14,886

14,886

0

1,249

87

13,550

เมืองพิษณุโลก 1,193 548 16 198 762 762 0 178 0 584
นครไทย 4,609 0 1 2,631 2,632 2,632 0 291 26 2,315
ชาติตระการ 10,970 366 11 2,252 2,629 2,629 0 331 9 2,289
บางระกำ 1,680 0 1 1,366 1,367 1,367 0 106 1 1,260
บางกระทุ่ม 690 0 0 197 197 197 0 5 0 192
พรหมพิราม 2,810 0 35 560 595 595 0 53 0 542
วัดโบสถ์ 1,971 1,262 0 709 1,971 1,971 0 58 2 1,911
วังทอง 6,115 1,503 0 750 2,253 2,253 0 76 4 2,173
เนินมะปราง 7,397 743 2 1,735 2,480 2,480 0 151 45 2,284