สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดสุโขทัย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

62,656

4,818

12

8,739

13,569

13,569

0

375

0

13,194

เมืองสุโขทัย 1,115 190 0 419 609 609 0 20 0 589
บ้านด่านลานหอย 1,491 631 0 769 1,400 1,400 0 67 0 1,333
คีรีมาศ 7,185 490 1 809 1,300 1,300 0 134 0 1,166
กงไกรลาศ 850 116 0 464 580 580 0 41 0 539
ศรีสัชนาลัย 3,615 1,200 0 1,556 2,756 2,756 0 48 0 2,708
ศรีสำโรง 2,489 648 0 981 1,629 1,629 0 23 0 1,606
สวรรคโลก 40,181 800 7 2,702 3,509 3,509 0 18 0 3,491
ศรีนคร 4,370 393 3 911 1,307 1,307 0 9 0 1,298
ทุ่งเสลี่ยม 1,360 350 1 128 479 479 0 15 0 464