สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดสุโขทัย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

60,566

4,818

12

8,641

13,471

13,471

107

336

0

13,028

เมืองสุโขทัย 1,115 190 0 419 609 609 0 20 0 589
บ้านด่านลานหอย 1,491 631 0 769 1,400 1,400 3 64 0 1,333
คีรีมาศ 7,175 490 1 809 1,300 1,300 35 100 0 1,165
กงไกรลาศ 850 116 0 464 580 580 0 41 0 539
ศรีสัชนาลัย 3,615 1,200 0 1,529 2,729 2,729 61 44 0 2,624
ศรีสำโรง 2,439 648 0 963 1,611 1,611 0 23 0 1,588
สวรรคโลก 38,181 800 7 2,652 3,459 3,459 8 20 0 3,431
ศรีนคร 4,360 393 3 910 1,306 1,306 0 9 0 1,297
ทุ่งเสลี่ยม 1,340 350 1 126 477 477 0 15 0 462