สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดตาก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

51,525

13,424

20

2,487

15,931

15,931

682

1,000

9

14,240

เมืองตาก 4,666 1,436 0 965 2,401 2,401 47 101 0 2,253
บ้านตาก 3,594 610 8 528 1,146 1,146 0 65 1 1,080
สามเงา 4,927 1,326 1 454 1,781 1,781 1 102 1 1,677
แม่ระมาด 2,047 1,761 6 113 1,880 1,880 250 102 5 1,523
ท่าสองยาง 4,310 1,114 2 29 1,145 1,145 6 132 2 1,005
แม่สอด 15,240 3,732 3 117 3,852 3,852 1 252 0 3,599
พบพระ 14,836 2,571 0 265 2,836 2,836 83 165 0 2,588
อุ้มผาง 445 278 0 1 279 279 0 49 0 230
วังเจ้า 1,530 599 0 46 645 645 0 36 0 609