สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดตาก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

59,171

13,727

20

3,914

17,661

17,661

0

1,338

9

16,314

เมืองตาก 10,621 1,431 0 1,902 3,333 3,333 0 182 0 3,151
บ้านตาก 3,594 610 8 528 1,146 1,146 0 65 1 1,080
สามเงา 4,927 1,326 1 454 1,781 1,781 0 103 1 1,677
แม่ระมาด 2,167 1,767 6 115 1,888 1,888 0 181 5 1,702
ท่าสองยาง 4,990 1,230 2 30 1,262 1,262 0 91 2 1,169
แม่สอด 15,290 3,916 3 126 4,045 4,045 0 263 0 3,782
พบพระ 14,892 2,570 0 271 2,841 2,841 0 209 0 2,632
อุ้มผาง 445 278 0 1 279 279 0 49 0 230
วังเจ้า 2,245 599 0 487 1,086 1,086 0 195 0 891